Brick Veneer

Gạch đã là một lựa chọn phổ biến trong nhiều thế kỷ và với sự xuất hiện của Brick Veneer, làm cho nó trở nên phổ biến hơn vì dễ lắp đặt hơn.

 

Bricks have been a popular choice for centuries and with the emergence of brick veneer, it made it even more popular for the ease of installation and affordability.

Cookies giúp chúng tôi dễ dàng hơn trong việc cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi. Với việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng cookie.
Ok